Trương Quỳnh Trang

Thức ăn được phân làm bao nhiêu nhóm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hà Việt Chương
25 tháng 5 2018 lúc 4:03

Đáp án: C

Giải thích: Thức ăn được phân làm 4 nhóm:

- Giàu chất béo

- Giàu vitamin, chất khoáng

- Giàu chất đạm

- Giàu chất đường bột - Hình 3.9 SGK trang 71

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Nhã Trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Bình
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Tùng 2k10
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết