Trương Quỳnh Trang

Thức ăn được phân làm bao nhiêu nhóm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hà Việt Chương
27 tháng 11 2018 lúc 12:08

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Nhã Trúc
Xem chi tiết
Nguyễn Bình
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Tùng 2k10
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết