Nhi Nguyễn

Tập hợp C là tập hợp tất cả các số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, lớn hơn 10 và nhỏ hơn 50 . Viết tập hợp C

Phong
19 tháng 9 lúc 19:26

\(C=\left\{20;30;40\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Ngoc Diep
Xem chi tiết
HP CHAN
Xem chi tiết
Vũ lệ Quyên
Xem chi tiết
Đặng Thị Ngọc Thủy
Xem chi tiết
hoang thi hong nhung
Xem chi tiết
Hà Minh Huy
Xem chi tiết
Đinh Tiến Luân
Xem chi tiết
Nguyễn Trúc Phương
Xem chi tiết
Tình yêu ngang trái
Xem chi tiết