Hane Kim

Tại sao máy tính điện tử ở Mỹ chạy bằng điện tử chân không 

Nguyễn Việt Dũng
22 tháng 11 lúc 23:57

Câu hỏi sai phải không em?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thinh Hoang
Xem chi tiết
Phạm Trọng Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết