Cao Dũng

Some people collect interesting things, like stamps or money from________countries.

A. strange    B. old    C. those    D.foreign

Nguyễn Ngô Minh Trí
19 tháng 11 lúc 9:27

D. foreign country : nước ngoài

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
20 tháng 11 lúc 0:01

foreign 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
changchan
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyen Quynh
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)