Minh Châu Trần

So sánh hai phân số sau bằng cách hợp lí:

\(\dfrac{96}{104}\) và \(\dfrac{94}{102}\)

Kiều Vũ Linh
19 tháng 3 lúc 16:58

96/104 = 1 - 8/104

94/102 = 1 - 8/102

Do 102 < 104 ⇒ 8/104 < 8/102

⇒ 1 - 8/104 > 1 - 8/102

Vậy 96/104 > 94/102

Bình luận (0)
T . Anhh
19 tháng 3 lúc 17:03

Rút gọn ta được:

\(\dfrac{96}{104}=\dfrac{12}{13};\dfrac{94}{102}=\dfrac{47}{51}\)

Quy đồng:

\(\dfrac{12}{13}=\dfrac{612}{663};\dfrac{47}{51}=\dfrac{611}{663}\)

So sánh: \(\dfrac{612}{663}>\dfrac{611}{663}\)

Vậy \(\dfrac{96}{104}>\dfrac{94}{102}\).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Quỳnh Phương Lê
Xem chi tiết
Mina Tray
Xem chi tiết
Hoàng Phương Thúy
Xem chi tiết
hao tranthi
Xem chi tiết
mai minh đăng
Xem chi tiết
Dinhtai76
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hương
Xem chi tiết
Lý Minh tiến Lý
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Bảo Ngọc
Xem chi tiết