Malina trương

Sau khi tắm, nếu đứng ở ngoài gió ta sẽ có cảm giác mát lạnh. Giải thích tại sao như vậy?

giải hộ tui với, đang cần gấp

Hoàng Minh Hiếu
22 tháng 4 lúc 11:10

 Vì khi tắm xong trên người ta còn những hạt nước nhỏ đọng lại,khi những hạt nước đó bay hơi sẽ làm cho cơ thể cảm thấy mát.
-Nếu đứng ngoài trời sẽ có gió sẽ làm sự bay hơi của nước trở nên nhanh hơn làm cho cơ thể ta cảm thấy mát lạnh

Bình luận (0)
duy vũ
4 tháng 5 lúc 22:24

 Vì khi tắm xong trên người ta còn những hạt nước nhỏ đọng lại,khi những hạt nước đó bay hơi sẽ làm cho cơ thể cảm thấy mát.
-Nếu đứng ngoài trời sẽ có gió sẽ làm sự bay hơi của nước trở nên nhanh hơn làm cho cơ thể ta cảm thấy mát lạnh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

A. Nhiệt độ tăng làm cho vỏ bánh xe co lại.

B. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra

C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại

D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra.

Hoàng Đức Long

Giải thích vì sao khi người ta phơi quần áo, muốn quần áo nhanh khô thì ta thường phơi ngoài nắng to và để quần áo nơi thoáng gió

Hoàng Đức Long

Một vật có khối lượng 600g treo trên một sợi dây đứng yên.

a) Giải thích vì sao vật đứng yên

b) Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích tại sao vật đang đứng yên lại chuyển động

Hoàng Đức Long

Hãy giải thích:

- Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khi hở?

- Tại sao các ống nước thương được nối với nhau bằng đẹm cao su?

- Tại sao ở các nắp của bình xăng xe thường có một lỗ rất nhỏ?

- Tại sao không nên để xe đạp điện ngoài nắng

Hoàng Đức Long

Giơ hai ngón tay hình chữ V (H.26-27.2). Nhúng một ngón tay vào nước, để một ngón khô khi thổi vào hai ngón tay ta sẽ có cảm giác hai ngón tay không mát như nhau

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

Ngón tay nào mát hơn ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN