LTV7b

 Quá trình chăm sóc gia cầm cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn? 

A. 2 giai đoạn. B. 3 giai đoạn.

C. 4 giai đoạn.  D. 5 giai đoạn

Ngô Hải Nam
19 tháng 3 lúc 21:38

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thu Hương Nguyễn
Xem chi tiết
Name
Xem chi tiết
Lê Thị Bảo Khánh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh 7a4
Xem chi tiết
nguyễn tuấn minh
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)