Ẩn danh

Phát động thi đua chào mừng 20 năm ngày thành lập quận LOng Biên, hai phường Ngọc Thụy và Phúc Đồng tham gia lắp đặt camera để đảm bảo an ninh đô thị. Trong tháng thứ nhất, cả hai phường đã lắp được 180 chiếc camera, Sang tháng thứ 2, phường Ngọc Thụy vượt mức 10%, phường Phúc Đồng vượt mức 12% so với tháng thứ nhất nên cả hai phường đã lắp được 200 chiếc. Hỏi trong tháng thứ nhất, mỗi phường lắp được bao nhiêu chiếc camera?

Gọi số camera phường Ngọc Thụy lắp được trong tháng thứ nhất là x(cái)

(ĐK: \(x\in Z^+\))

Số camera phường Phúc Đồng lắp được trong tháng thứ nhất là:

180-x(cái)

số camera phường Ngọc Thụy lắp được trong tháng thứ hai là

\(x\left(1+10\%\right)=1,1x\left(cái\right)\)

Số camera phường Phúc Đồng lắp được trong tháng thứ hai là:

\(\left(180-x\right)\cdot\left(1+12\%\right)=1,12\left(180-x\right)\left(cái\right)\)

Tổng số camera hai phường lắp được trong tháng thứ hai là 200 cái nên ta có:

1,1x+1,12(180-x)=200

=>-0,02x+201,6=200

=>-0,02x=-1,6

=>x=80(nhận)

Vậy: số camera phường Ngọc Thụy lắp được trong tháng thứ nhất là 80(cái)

số camera phường Phúc Đồng lắp được trong tháng thứ nhất là 200-80=120(cái)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen ngoc duong
Xem chi tiết
And see Hide
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Cucak Rm
Xem chi tiết
And see Hide
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoang
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ko tên
Xem chi tiết