thy võ

phân tử X gồm 2 nguyên tử A liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn H2 là 51

a. X là đơn chất hay hợp chất

b. tính khối lượng nguyên tử của A

Lò Nguyễn Minh Đức
4 tháng 4 lúc 12:40

1 Xác định xem phân tử X là đơn chất hay hợp chất:

Phân tử X gồm 2 nguyên tử A và 3 nguyên tử O.

Khối lượng của phân tử X là 51.

Nếu X là đơn chất, nó sẽ chỉ bao gồm các nguyên tử cùng loại.

Nếu X là hợp chất, nó sẽ bao gồm các nguyên tử khác loại. Do X chứa cả nguyên tử A và nguyên tử O, nên X là hợp chất.

2 Tính khối lượng nguyên tử của A:

Khối lượng của một phân tử X là 51.

Phân tử X gồm 2 nguyên tử A và 3 nguyên tử O.

Do đó, khối lượng của 2 nguyên tử A là: 51 − ( 3 × 16 ) = 51 − 48 = 3 51−(3×16)=51−48=3 Vậy khối lượng của 2 nguyên tử A là 3 đơn vị khối lượng nguyên tử (AMU).

vậy  a. Phân tử X là hợp chất.

b. Khối lượng nguyên tử của A là 3 đơn vị khối lượng nguyên tử (AMU).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thanh Xế Đặng Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Huy._13
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Diệp
Xem chi tiết
phước long
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Linh
Xem chi tiết
lý hải
Xem chi tiết
phạm nguyễn nhã uyên
Xem chi tiết
Nhật Minh Nguyễn
Xem chi tiết
Nhật huy
Xem chi tiết
Trần Đức Liêm
Xem chi tiết