Nguyễn Đức Thắng

phân tích đa thức thành nhân tử

a) x+ x+ 1 ( bằng cách thêm bớt hạng tử x)

 

Kiều Vũ Linh
25 tháng 5 lúc 21:18

x⁸ + x⁴ + 1

= x⁸ + 2x⁴ + 1 - x⁴

= (x⁴ + 1)² - x⁴

= (x⁴ + 1)² - (x²)²

= (x⁴ + 1 + x²)(x⁴ + 1 - x²)

= (x⁴ + x² + 1)(x⁴ - x² + 1)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hatake kakashi
Xem chi tiết
Nguyên Hoàng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
black hiha
Xem chi tiết
nguyễn bảo quỳnh
Xem chi tiết
hà nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
hà nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)