Nguyễn Khánh

phân tích đa thức thành nhân tử:  x^2-y^2+10x-10y

『Kuroba ム Tsuki Ryoo...
14 tháng 12 2023 lúc 21:43

`#3107.101107`

`x^2 - y^2 + 10x - 10y`

`= (x^2 - y^2) + (10x - 10y)`

`= (x - y)(x + y) + 10(x - y)`

`= (x + y + 10)(x - y)`

_____

Sử dụng HĐT:

`A^2 - B^2 = (A - B)(A + B).`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
DOU Tom
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
VÕ ĐÌNH CHƯƠNG
Xem chi tiết
Thanh Tu Nguyen
Xem chi tiết
Có tên Không
Xem chi tiết
Kenny
Xem chi tiết
giang đào phương
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Long
Xem chi tiết
Nguyễn Tường Vy
Xem chi tiết