LQHP Bạch Dương

p=cho x^2-4/x^2-5x+6 tìmtìm giá trị nguyên của x để p có giá trị nguyên

 
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:08

\(P=\dfrac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}=\dfrac{x+2}{x-3}\)

Để P là số nguyên thì x-3+5 chia hết cho x-3

=>\(x-3\in\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

hay \(x\in\left\{4;8;-2\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Nàng tiên cá
Xem chi tiết
Chill Lofi
Xem chi tiết
Lê Vũ Anh Thư
Xem chi tiết
Đoàn Anh Hưng
Xem chi tiết
Chill Lofi
Xem chi tiết
nguyen mai hanh
Xem chi tiết
Cao Thanh Nga
Xem chi tiết
Công chúa thủy tề
Xem chi tiết
❤️ buồn ❤️
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)