Hoàng Viết Đạt

ở cà chua,tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng.Hãy viết sơ đồ lai và xác định kết quả ở đời con khi cho cây cà chua quả đỏ dị hợp từ lai phân tích?

 

BÍCH THẢO
10 tháng 11 lúc 0:23

Để xác định kết quả ở đời con khi cho cây cà chua quả đỏ dị hợp từ lai phân tích, ta cần biết trạng thái di truyền của màu sắc quả cà chua.

Gọi quả đỏ là trạng thái trội (D) và quả vàng là trạng thái recesive (R).

Sơ đồ lai cho cây cà chua quả đỏ dị hợp từ lai phân tích sẽ là:

Dị hợp (DR) x Dị hợp (DR)

   |       D       |       R       |
-------------------------------
D |     DD      |     DR      |
-------------------------------
R |     DR      |     RR      |

Kết quả ở đời con khi cho cây cà chua quả đỏ dị hợp từ lai phân tích sẽ có các tỷ lệ sau:

- 25% con có genotip DD, tức là quả đỏ thuần (đỏ đỏ)
- 50% con có genotip DR, tức là quả đỏ dị hợp (đỏ vàng)
- 25% con có genotip RR, tức là quả vàng thuần (vàng vàng)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng my
Xem chi tiết
Chảy Cức
Xem chi tiết
Nguyên Anh Phạm
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Tuyet Pham
Xem chi tiết
Tuyet Pham
Xem chi tiết
Thu Hà
Xem chi tiết
nguyễn hoàng trung
Xem chi tiết
Phạm đình tâm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)