Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 437
Số lượng câu trả lời 89
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (4)

Triết YUGI
Diễm Ngọc
Chu Diệu Linh

Đang theo dõi (10)

Good boy
Đỗ Quyên
Hà Đức Thọ
Thu Hồng