Nguyễn Thị Minh Thu

người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được \(\dfrac{3}{5}\) bể, lần thứ hai chảy được \(\dfrac{2}{7}\) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

(Giải chi tiết giúp mình ạ!)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:27

Sau hai lần thì chảy được:

3/5+2/7=31/35(bể)

=>Còn lại 1-31/35=4/35 bể chưa có nước

Bình luận (0)
Bacon Family
15 tháng 3 lúc 22:30

Số phần bể chưa có nước là: 

`1 - 2/7 - 3/5 = 35/35 - 10/35 - 21/35 = 4/35` (bể)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hải Vân
Xem chi tiết
Son Dinh
Xem chi tiết
Đào Hồng ánh
Xem chi tiết
Cao Phan An Nhiên
Xem chi tiết
Sakura Conan-Chan
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Lưu Thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Bảo
Xem chi tiết
Ngô Thị Khánh Ly
Xem chi tiết