Đinh Hoàng Yến Nhi

Nghệ thuật nổi bật trong câu thứ ba và thứ tư là gì? 

A. So sánh 

B. Nhân hóa 

C. Đảo ngữ 

D. Điệp ngữ

Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 10 2019 lúc 11:45

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
đạt gút boiz
Xem chi tiết
Phạm Thảo My
Xem chi tiết
nguyễn Anh Đức
Xem chi tiết
không có gì
Xem chi tiết
Hung
Xem chi tiết
Uyen Nha Duong
Xem chi tiết
Minh Hà
Xem chi tiết
Mikachan
Xem chi tiết
Đỗ Việt Long
Xem chi tiết