camcon
 

Một vận động viên bắn súng, bắn ba viên đạn. Xác suất để trúng cả ba viên vòng 10 là 0,0008; xác suất đề một viên trúng vòng 8 là 0,15; xác suất để một viên trúng vòng dưới 8 là 0,4. Biết rằng các lần bắn là độc lập với nhau. Xác suất để vận động viên đó đạt ít nhất 28 điểm có giá trị gần bằng nhất với số nào sau đây?

 
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 18:15

Đề cứ thế nào ấy, chắc người ra đề hơi nhầm lẫn xíu, vì \(\sqrt[3]{0,0008}\) rất xấu, \(\sqrt[3]{0,008}\) mới đẹp

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 19:19

Xác suất 1 viên trúng vòng 10 là: \(\sqrt[3]{0,008}=0,2\)

Xác suất để 1 viên trúng vòng 9 là: \(1-\left(0,2+0,15+0,4\right)=0,25\)

Vận động viên đạt ít nhất 28 điểm trong các trường hợp: (3 vòng 10), (2 vòng 10, 1 vòng 9), (2 vòng 10, 1 vòng 8), (1 vòng 10, 2 vòng 9)

Xác suất" \(0,2^3+C_3^2.0,2^2.0,25+C_3^2.0,2^2.0,15+C_3^1.0,2.0,25^2\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
hai hai
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết