bùi vịt

Một thùng hình hộp chữ nhật chứa 80% nước có chiều dài 25cm, chiều rộng 15cm, chiều cao bằng 1,2 lần chiều rộng. Tính lượng nước chứa trong thùng đó? 

Vũ Quang Huy
26 tháng 5 lúc 23:40

Chiều cao của thùng  là :

(25+15):2=20(cm)

Diện tích xung quanh của thùng là :

(25+15)x2x20=1600(cm2)

Lượng nước chứa trong thùng là :

1600:100x80=1280(l)

Bình luận (2)
Nguyễn acc 2
27 tháng 5 lúc 5:39

`1,2=12/10=6/5`

Chiều cao là `:15xx6/5=18(cm)`

`V=25xx15xx18=6750(cm^3)=6,750(l)`

Lượng nc có trong thùng `:6,750xx80%=5,4(l)`

Bình luận (0)

Chiều cao của thùng  là :

`(25+15):2=20(cm)`

Diện tích xung quanh của thùng là :

`(25+15)xx2xx20=1600(cm^2)`

Lượng nước chứa trong thùng là :

`1600:100xx80=1280(l)`

Bình luận (0)
Pé Pïnʚɞ︵²⁰⁰⁴
27 tháng 5 lúc 6:52

1280 l

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự