Thanh Thảo

Một mảnh đất hình bình hành có độ dài là 54m, chiều cao = 2/3 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đất hình bình hành đó

Trl sớm = like sớm

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:41

loading...  

Bình luận (0)
Trầm Huỳnh
15 tháng 3 lúc 18:49

Để tính diện tích mảnh đất hình bình hành, ta cần biết độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành đó.

Theo đề bài, chiều cao của hình bình hành bằng 2/3 độ dài đáy.

Độ dài đáy của hình bình hành là x thì chiều cao của hình bình hành là (2/3)x.

Ta có công thức tính diện mảnh đất hình bình hành:

Diện tích = độ dài đáy x chiều cao

Diện tích = xx (2/3)x

Diện tích = 2x^2 / 3

Theo đề bài, độ dài của mảnh đất hình bình hành là 54m, ta có:

2x = 54

x = 27

Do đó diện tích của mảnh đất hình bình hành là:
Diện tích = 2x^2 / 3 = 2 x 27^2 / 3 = 486 m².

Số tương ứng là 486 m².

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Bảo Khánh
Xem chi tiết
Hương Giang Nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Minh Khang
Xem chi tiết
Đặng Trần Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Trí
Xem chi tiết
Hải Anh ^_^
Xem chi tiết
Vuong Bao Thoa
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hoàng
Xem chi tiết
Ha_000
Xem chi tiết