|{h@notwibu

mng giúp e zới ạ, e cảm ơn nhiều ạundefinedundefined

Tuệ Lâm Đỗ
2 tháng 7 lúc 5:55

B7:

THeo đl pytago ta có:

\(\left(16a\right)^2+\left(9a\right)^2=25^2\)

\(256a^2+81a^2=625\)

\(337a^2=625\)

=> \(a^2=\dfrac{625}{337}\) => \(a=\sqrt{\dfrac{625}{337}}\)

Do đó , các cạnh góc vuông đã cho là 22 cm và 12 cm

Theo hệ thức : b2 = ab ta có:

\(AB^2=HB.BC\Rightarrow HB=\dfrac{AB^2}{BC}=\dfrac{22^2}{25}=19,36\left(cm\right)\)

\(AC^2=HC.BC\Rightarrow HC=\dfrac{AC^2}{BC}=\dfrac{12^2}{25}=5,76\left(cm\right)\)

Vậy độ dài 3 cạnh lần lượt là 22cm , 12cm , 25cm và độ dài 2 hình chiếu của 2 cạnh góc vuông trên cạnh huyền lần lượt là 19,36 cm và 5,76 cm.

Bình luận (7)

Các câu hỏi tương tự