𝒯𝒽ỏ 𝓂❁𝓃

loading...  Mn làm câu mik khoanh nha :^

(.I_CAN_FLY.)
15 tháng 3 lúc 21:06

1A

2B

3C

4A

5ABC đều /i:/

6B

7B

8B

9B

10C

11A

12A

13C

14B

15ABC đều /ə/

20C

21B

22C

23A

24C

25B

26C

s,es

1C

2C

3A

4ABC đều /iz/

5B

6ABC đều /s/

7C

Bình luận (1)
_Sunn So Sad_
15 tháng 3 lúc 20:59

4A

5?

6B

10C

11A

12A

20C

21?

22C

23A

24C

25B

26C

---

C - C - A - ? - B - ? - C

Bình luận (1)
𝒯𝒽ỏ 𝓂❁𝓃
15 tháng 3 lúc 21:14

Cảm ơm mn nhìu nhìu nha 🥰

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
𝒯𝒽ỏ 𝓂❁𝓃
Xem chi tiết
Trung 5a4 Nguyễn Thành
Xem chi tiết
Ly Nguyễn
Xem chi tiết
( ✎﹏IDΣΛ亗 )
Xem chi tiết
LÊ NGỌC ÁNH
Xem chi tiết
CHẤN LÂM
Xem chi tiết
𝒯𝒽ỏ 𝓂❁𝓃
Xem chi tiết
𝒯𝒽ỏ 𝓂❁𝓃
Xem chi tiết
Thái  Lan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)