Lê gia bảo

May một bộ quần áo hết 2m 3dm vải.Hỏi nếu đem 43m vải may 18 bộ quần áo như thế thì còn thừa mấy mét vải?

Ai làm nhanh tick

Phước Lộc
22 tháng 11 lúc 17:59

Đổi 2 m 3 dm = 2,3 m

May 18 bộ quần áo hết số m vải là:

\(18\times2,3=41,4\) (m)

Còn lại số m vải là:

\(43-41,4=1,6\) (m)

Đ/s: 1,6 m vải

Bình luận (0)
Bảo Chu Văn An
22 tháng 11 lúc 18:00

Đổi: 2m 3 dm = 2,3 m
May 18 bộ quần áo phải dùng hết số m vải là:
\(18\times2,3=41,4\) (m)
Số m vải còn thừa là:
\(43-41,4=1,6\) (m)

Bình luận (0)
Cá sấu zang hồ ( TNT )
23 tháng 11 lúc 18:14

   2m 3dm = 2,3m

 May 18 bộ quần áo hết số mét vải là:

  18 x 2,3 = 41,4 ( m )

 Còn thừa số mét vải là:

  43 - 41,4 = 1,6 ( m )

                 Đáp số: 1,6m vải

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Thùy Vy
Xem chi tiết
Phan Thị Hóa
Xem chi tiết
Lionel Messi
Xem chi tiết
Trần Đức Anh Minh
Xem chi tiết
Phan Thùy Chi
Xem chi tiết
Trần Châu Ngọc Linh
Xem chi tiết
nickcuatao0707@gmail.com
Xem chi tiết
nickcuatao0707@gmail.com
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Hà Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trâm
Xem chi tiết