tui tên nè

mạch điện mn có hiệu điện thế luôn không đổi và bằng 12v, người ta mắt nối tiếp hai điện trở r1=10 ôm, r2=14 ôm a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch b) tính cường độ dòng điện chính, cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữ hai đầu mỗi điện trở

nguyễn thị hương giang
10 tháng 11 lúc 7:09

a)\(R_1ntR_2\Rightarrow R_{tđ}=R_1+R_2=10+14=24\Omega\)

b)\(I_m=\dfrac{U}{R_{tđ}}=\dfrac{12}{24}=0,5A\)

\(R_1ntR_2\Rightarrow I_1=I_2=I=0,5A\)

\(U_1=I_1\cdot R_1=0,5\cdot10=5V\)

\(U_2=I_2\cdot R_2=0,5\cdot14=7V\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Trọng Tài
Xem chi tiết
Văn Định Nguyen
Xem chi tiết
Bùi Thị Thảo Nhi
Xem chi tiết
Trần Quang Tuyến
Xem chi tiết
tran hai ha
Xem chi tiết
Quang Dũng
Xem chi tiết
Xun TiDi
Xem chi tiết
Nguyễn Phi Quang 9a5
Xem chi tiết
Tiên Phan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)