Nguyễn Minh Đạt

: LUYỆN TẬP 1. Em đồng tình hay không đồng tình với nhận định nào sau đây? Vì sao? a. Năng lực kinh doanh phải đi cùng với nguồn vốn mới khởi nghiệp thành công. b. Người kinh doanh có năng lực sẽ giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường một cách tốt nhất. c. Trong kinh doanh, chỉ cần năng động, sáng tạo, luôn dám nghĩ dám làm là đủ. d. Người kinh doanh tự đánh giá được năng lực của bản thân sẽ đưa ra được những quyết định chính xác Giải chi tiết giúp em với ạ

Hồng Nhan
20 tháng 11 lúc 23:34

Mỗi nhận định đều có lợi và hạn chế của nó, và quan điểm của bạn có thể phụ thuộc vào góc nhìn và bối cảnh cụ thể. Dưới đây là một số gợi ý để giúp bạn đưa ra quyết định của mình:

**a. Năng lực kinh doanh phải đi cùng với nguồn vốn mới khởi nghiệp thành công:**
   - *Lợi:* Nguồn vốn là yếu tố quan trọng để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
   - *Hạn chế:* Năng lực quản lý và chiến lược kinh doanh cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu chỉ tập trung vào nguồn vốn mà thiếu năng lực, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn.

**b. Người kinh doanh có năng lực sẽ giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường một cách tốt nhất:**
   - *Lợi:* Sự sáng tạo và khả năng thích ứng giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường thị trường biến động.
   - *Hạn chế:* Nguồn vốn và quản lý hiệu quả cũng quan trọng. Năng lực không thể thay thế hoàn toàn nguồn vốn và quản lý cẩn thận.

**c. Trong kinh doanh, chỉ cần năng động, sáng tạo, luôn dám nghĩ dám làm là đủ:**
   - *Lợi:* Tính năng động và sáng tạo có thể tạo ra cơ hội mới và giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức.
   - *Hạn chế:* Năng động không thể thay thế hoàn toàn cho kế hoạch chiến lược và quản lý hiệu quả. Đôi khi, cần sự cân nhắc và kế hoạch chiến lược hơn.

**d. Người kinh doanh tự đánh giá được năng lực của bản thân sẽ đưa ra được những quyết định chính xác:**
   - *Lợi:* Tự hiểu rõ năng lực giúp người kinh doanh đưa ra quyết định dựa trên sức mạnh và hạn chế cá nhân.
   - *Hạn chế:* Đôi khi, sự đánh giá tự thân có thể bị thiên lệch. Việc hợp tác và lắng nghe ý kiến bên ngoài cũng quan trọng.

**Tổng kết:**
   - Các nhận định trên đều có phần đúng trong một ngữ cảnh cụ thể. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, có thể có sự kết hợp cần thiết giữa nguồn vốn, năng lực quản lý, sáng tạo và khả năng thích ứng để đạt được thành công trong kinh doanh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Đạt
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Hương Mai
Xem chi tiết
Hương Mai
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Huyên Huyên
Xem chi tiết