Nguyễn Minh Đạt

2. Em hãy đánh giá năng lực kinh doanh của từng chủ thể trong các trường hợp sau: a. Bà H kinh doanh từ năm 16 tuổi và đã thành công trong ngành chế biến thuỷ sản. Bà mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ được tiêu thụ tại các siêu thị lớn, nhỏ mà còn cả hệ thống bán lẻ. Không chỉ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá cả ổn định, bà còn tạo vốn cho ngư dân và các đơn vị liên kết phát triển. Bà tích cực hợp tác với các nhà khoa học để chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng. Bà rất quan tâm đến đời sống người lao động nữ. Bà đã được tặng nhiều bằng khen và danh hiệu vì những đóng góp của mình. b. Anh N có ý tưởng thành lập doanh nghiệp sản xuất mĩ phẩm. Anh đã phát huy thế mạnh của bản thân về kiến thức hoá học, sinh học, dược học, cho ra các sản phẩm chất lượng và an toàn. Thông qua việc khảo sát thị hiếu của thị trường, anh lên kế hoạch kinh doanh, hưởng đến các sản phẩm vì sắc đẹp, sức khoẻ người tiêu dùng. Dù phải đối diện với rất nhiều thử thách vì là doanh nghiệp mới; nguy cơ cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành; nhưng anh N tin với sự quyết tâm và kiên trì học hỏi, đi từng bước nhỏ, lên kế hoạch cụ thể, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu thì doanh nghiệp sẽ xây dựng được thương hiệu Giải chi tiết ra giúp em với ạ

Hồng Nhan
20 tháng 11 lúc 23:33

**Đánh giá năng lực kinh doanh:**

**a. Bà H - Chủ doanh nghiệp chế biến thuỷ sản:**
   1. **Kinh nghiệm và Thành tựu:**
      - Bà H có kinh nghiệm kinh doanh từ năm 16 tuổi, và đã đạt được thành công trong ngành chế biến thuỷ sản.
      - Xây dựng nhà máy hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

   2. **Sản phẩm và Thị trường:**
      - Sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ tại cả siêu thị lớn, nhỏ và hệ thống bán lẻ.
      - Chất lượng cao, giá cả ổn định, tạo nền tảng cho sự thành công trên thị trường.

   3. **Tính Sáng tạo và Hợp tác:**
      - Bà tích cực hợp tác với nhà khoa học để chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng.
      - Tạo vốn cho ngư dân và đơn vị liên kết, đóng góp vào sự phát triển cộng đồng.

   4. **Quan tâm đến Nhân sự và Đóng góp Xã hội:**
      - Quan tâm đến đời sống người lao động, tạo điều kiện làm việc tích cực.
      - Đã được tặng nhiều bằng khen và danh hiệu vì những đóng góp xã hội.

**b. Anh N - Chủ doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm:**
   1. **Kiến Thức Chuyên ngành và Sáng tạo:**
      - Anh N có kiến thức vững về hoá học, sinh học, dược học, tận dụng để sản xuất sản phẩm chất lượng và an toàn.
      - Sáng tạo trong việc phát triển sản phẩm mới.

   2. **Kế Hoạch Kinh Doanh và Thị trường:**
      - Lên kế hoạch kinh doanh dựa trên khảo sát thị trường, hướng tới sức khỏe và vẻ đẹp của người tiêu dùng.
      - Tận dụng thế mạnh sản phẩm để đối mặt với thách thức cạnh tranh.

   3. **Quyết Tâm và Kiên Trì:**
      - Đối mặt với nhiều thách thức như doanh nghiệp mới, cạnh tranh cao, nhưng anh N tin tưởng vào quyết tâm và kiên trì học hỏi.

   4. **Xây Dựng Thương Hiệu và Chất Lượng:**
      - Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, xây dựng thương hiệu từng bước nhỏ.
      - Lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo chất lượng và sự hiệu quả trong sản xuất.

**Tổng kết:**
   - Bà H có năng lực kinh doanh mạnh mẽ, với kinh nghiệm lâu dài, sự sáng tạo, và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
   - Anh N, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng thông qua quyết tâm và sự kiên trì, anh đang xây dựng một doanh nghiệp có tiềm năng lớn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Huyên Huyên
Xem chi tiết