29. Dương Khánh Ngọc

Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung Đại là:

A.Qúy tộc
B. Nô lệ
C. Nông nô
D. Hiệp sĩ

Anime khắc nguyệt
4 tháng 11 lúc 20:37

Lực lượng giữ vai trò sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu thời kì Trung Đại là:

A.Qúy tộc
B. Nô lệ
C. Nông nô
D. Hiệp sĩ

Bình luận (0)
Quang Trung Lê
4 tháng 11 lúc 20:40

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Minh Khang 7a1
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hà
Xem chi tiết
Phan Huy Bằng
Xem chi tiết
Bao Ngoc Nguyen
Xem chi tiết
Quốc Tuấn
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Xuân Mẫn Ngô Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Lộc
Xem chi tiết
Thy Le Vo Khanh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)