Hue Nguyen

Lúc 6 giờ 45 phút một người đi xe đạp từ A đến B. Dọc đường nghĩ 25 phút. Nên đến B lúc 10 giờ. Tính thời gian người đó đi xe đạp trên đường

Ng KimAnhh
19 tháng 3 lúc 20:35

Thời gian người đó đi xe đạp trên đường:

10 giờ - 6 giờ 45 phút - 25 phút = 4 giờ 25 phút

Bình luận (1)
Cihce
19 tháng 3 lúc 20:37

Thời gian người đó đi xe đạp trên đường là:

10 giờ - 6 giờ 45 phút - 25 phút = 2 giờ 50 phút

Đáp số: 2 giờ 50 phút.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
tammhh
Xem chi tiết
Dương Tuấn Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Ly
Xem chi tiết
Hoang Ngọc Minh Hiền
Xem chi tiết
Tue Duong Cao
Xem chi tiết
Chip
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Iksalip
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hải Yến
Xem chi tiết