Mquang

Lúc 6 giờ 30 phút một máy bay cất cánh từ thành phố A với vận tốc 500 km/h. Khi đến
thành phố B máy bay nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc kém lúc đi 100 km/h, nó về tới A
lúc 1 giờ 45 phút buổi chiều. Tính khoảng cách từ A đến B.

Tô Mì
16 tháng 5 lúc 22:59

Gọi \(x\left(km\right)\) là khoảng cách \(AB\left(x>0\right).\)

Thời gian máy bay đi (không kể thời gian nghỉ:

\(13h45m-6h30m-30m=6h45m=6,75\left(h\right)\)

Thời gian đi: \(\dfrac{x}{500}\), thời gian về là: \(\dfrac{x}{500-100}=\dfrac{x}{400}\).

Từ đó, ta có phương trình: \(\dfrac{x}{500}+\dfrac{x}{400}=6,75\Leftrightarrow x=1500\left(km\right)\) (thỏa mãn).

Vậy: Khoảng cách từ A đến B là \(1500km.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Linh Linh
Xem chi tiết
nguyễn minh triều
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
phuong mai nguyễn thị
Xem chi tiết
Lương Mỹ An
Xem chi tiết
nguyễn thị thảo vân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
hoa học trò
Xem chi tiết
My Hanh Ngo
Xem chi tiết