Nguyễn Thị Bảo Ánh

II. Viết các từ trong ngoặc thành thì đúng

1. Wait! Mr Long (repair)...his car
2. How about (go)... cycling around the lake this Sunday?

3. Sometimes my mother (take)...me to school on her motorbike
4. Tom Hanks....(win) an Oscar for playing Forrest Gump in 1994

Anh Thư Bùi
26 tháng 3 lúc 21:02

is repairing

going

takes

won

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
26 tháng 3 lúc 21:08

1. is repairing.

2. going.

3. takes.

4. won.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
mk là .....
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Hà
Xem chi tiết
jdhdbdbsndhjdjdnjkkk
Xem chi tiết
Le Danh Minh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Le Sy Viet Anh
Xem chi tiết
black hiha
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)