Gia Bảo

I think Mum and Mary will have _____ many things to talk about.

Gia Bảo
19 tháng 11 lúc 9:57

ai giúp với em cám ơn ạ

 

Bình luận (0)
BÍCH THẢO
19 tháng 11 lúc 10:57

Tớ xin đề ah.

Bình luận (4)
dảk dảk bruh bruh lmao
19 tháng 11 lúc 20:48

I think Mum and Mary will have __so___ many things to talk about.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:57

I think Mum and Mary will have ___so__ many things to talk about.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Shinichi
Xem chi tiết
ha thi thu trang
Xem chi tiết
MINH PHUONG
Xem chi tiết
Nguyễn Lưu Hà Phương
Xem chi tiết
Linh Vũ khánh
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
HykDesu
Xem chi tiết
HAHAHA
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)