I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. left                                  B. west                              C. scene                             D. bell

2. A. game                              B. family                            C. program                       D. traffic

3. A. healthy                           B. both                              C. weather                        D. marathon

4. A. cold                                B. boat                               C. postcard                       D. historic

5. A. head                               B. beach                            C. ready                             D. dead

II. Choose the correct answer.

1. All players must use their hands to play (volleyball/ football).

2. You can try a lot of (delicious/ beautiful) local food in Thailand.

3. (Temple/ Tower) of Literature is a well-known landmark in Ha Noi.

4. Are you watching the weather (series/ forecast) on TV?

5. The streets in London are always crowded and (quiet/ noisy).

6. Tom and Jerry is my favourite TV (channel/ programme).

7. Pele is regarded as the best football (player/ viewer) of all time.

8. Their city is very (dirty/ clean) - you can’t find garbage in the streets.

9. Ms. Sally is the only (weatherman/ weathergirl) I’ve ever known.

10. We must buy (rackets/ skis), or we can’t play tennis.

Song Thư
25 tháng 5 lúc 18:29

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. left                                  B. west                              C. scene                             D. bell

2. A. game                              B. family                            C. program                       D. traffic

3. A. healthy                           B. both                              C. weather                        D. marathon

4. A. cold                                B. boat                               C. postcard                       D. historic

5. A. head                               B. beach                            C. ready                             D. dead

II. Choose the correct answer.

1. All players must use their hands to play (volleyball/ football).

2. You can try a lot of (delicious/ beautiful) local food in Thailand.

3. (Temple/ Tower) of Literature is a well-known landmark in Ha Noi.

4. Are you watching the weather (series/ forecast) on TV?

5. The streets in London are always crowded and (quiet/ noisy).

6. Tom and Jerry is my favourite TV (channel/ programme).

7. Pele is regarded as the best football (player/ viewer) of all time.

8. Their city is very (dirty/ clean) - you can’t find garbage in the streets.

9. Ms. Sally is the only (weatherman/ weathergirl) I’ve ever known.

10. We must buy (rackets/ skis), or we can’t play tennis.

Bình luận (0)
Cao Ngọc Ánh
25 tháng 5 lúc 18:30

BT 1

1. /i:/ còn lại là /e/

2. /eɪ/ còn lại là /æ/

3. /ð/ còn lại là /θ/

4. /ɒ/ còn lại là /əʊ/

5. /i:/ còn lại là /e/

BT 2

1.Volleyball (Bóng chuyền

=> Tất cả người chơi phải dùng tay của họ để chơi "bóng chuyền".

2.Delecious (Ngon)

=> Bạn có thể thử nhiều món ăn địa phương ngon ở Thái Lan

3.Temple

=> Văn "Miếu" Quốc Tử Giám là một địa danh nổi tiếng ở Hà Nội.

4.Forecast

=> Bn ạ có đang xem "dự báo" thời tiết trên tivi không?

5.Noisy

=> Các con đường ở London luôn luôn đong đúc và "ồn ào".

6.Channel

=> Tom và Jerry là "kênh" truyền hình yêu thích của tôi.

7.Player

=> Pele là "cầu thủ" bóng đá hay nhất mọi thời đại.

8.Clean

=> Thành phố của họ rất "sạch sẽ" - chúng tôi không thể tìm thấy rác ở trên đường.

9.Weathergirl

=> Cô Sally là "người dự báo thời tiết (cô gái dự báo thời tiết)" duy nhất mà tôi biết.

10.Rackets

=> Chúng ta phải mua "vợt", hoặc chúng ta lhông thể chơi quần vợt. 

ko biết mk làm đúng chx ạ 

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Hương Giang
Xem chi tiết
Vũ Nhật Huy
Xem chi tiết
Dũng Nguyễn Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Tran Vo
Xem chi tiết
36.Trần Minh Thắng
Xem chi tiết
Vu Hoang Anh
Xem chi tiết
ミ★βé ɧέό ςύτέ★彡
Xem chi tiết
dương
Xem chi tiết