Hòa Huỳnh

hình thang ABCD(có góc A=góc D=90 độ),AC vuông góc với BD tại O.biết ab=9 cm;cd=25 cm.

a)chứng minh tam giác AOB và DAB đồng dạng.

b)Tính độ dài AD.

c)Vẽ phân giác AE của góc BAD(E thuộc BD).Tính tỉ số diện tích tam giác ADE và tam giác AEB.


Các câu hỏi tương tự
Minh Nguyễn Thị
Xem chi tiết
No name
Xem chi tiết
Đại Ka Đường Pkố
Xem chi tiết
Hảo Nguyễn
Xem chi tiết
ThyQyen
Xem chi tiết
đăng2k7:)))
Xem chi tiết
đăng2k7:)))
Xem chi tiết
đăng2k7:)))
Xem chi tiết
Thanh thảo Tướng
Xem chi tiết