Nam Trần

Helploading...  

Cihce
26 tháng 3 lúc 20:56

Bài 1:

Đổi: 1dm = 10cm

Diện tích hình tam giác đó là:

\(8\times10:2=40\left(cm^2\right)\) 

Đáp số: 40cm2.

Bài 2:

Chiều cao của hình tam giác đó là:

\(5\times\dfrac{1}{2}=2,5\left(m\right)\) 

Diện tích của hình tam giác đó là:

\(5\times2,5=6,25\left(m^2\right)\)

Đáp số: 6,25m2.

Bình luận (0)
luan nguyen
26 tháng 3 lúc 20:47

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Lê Lan Chi
Xem chi tiết
elsa
Xem chi tiết
Aries
Xem chi tiết
Gummy 2982011
Xem chi tiết
Monsieur Tuna
Xem chi tiết
KIM TAEHYUNG
Xem chi tiết
nguyen viet hoang
Xem chi tiết
KIM TAEHYUNG
Xem chi tiết
Four Eye(Hội Con 🐄)
Xem chi tiết
Đỗ Minh Tôm
Xem chi tiết