Đỗ Quyên

undefined

Hãy tìm hiểu và trình bày những điều em biết về thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Fahrenheit.

- Đổi các nhiệt độ sau từ oC sang oF: 20oC;  27oC;  42oC

- Đổi các nhiệt độ sau từ oF sang oC: 59oF;  77oF;  90oF

Xem thêm bài giảng tại: https://olm.vn/chu-de/4-do-nhiet-do-477671/

Đỗ Thanh Hải
11 tháng 10 lúc 12:21

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà  nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

\(20^oC=68^oF\)\(27^oC=80,6^oF\)\(42^oC=107,6^oF\)

\(59^oF=15^oC\)\(77^oF=25^oC\)\(49^oF=\dfrac{85}{9}^oC\)

 

Bình luận (20)
Khang Đặng Sỹ
11 tháng 10 lúc 15:25

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà  nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

Bình luận (0)
Như Trần quỳnh
11 tháng 10 lúc 18:59

nhiệt kế thủy ngân ko thể đo nhiệt kế nào sau đây

a;nhiệt kế 1 cốc nước đá

b; nhiệt kế của thân thể

c; nhiệt kế của thời tiết

d; nhiệt kế của lò luyện kim

 

Bình luận (2)
Sỹ Lê
11 tháng 10 lúc 18:59

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà  nha thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 20oC=68oF20oC=68oF27oC=80,6oF27oC=80,6oF42oC=107,6oF42oC=107,6oF59oF=15oC59oF=15oC77oF=25oC77oF=25oC49oF=859oC

Bình luận (1)
Truong Bá Định
11 tháng 10 lúc 19:08

- đổi từ C sang F:                               

+ 68 F

+ 80.6 F

+ 107 F

 

-đổi từ F qua C:

+15 C

+ 25 C

≃32.2 C

Bình luận (0)
Uzumaki Naruto
12 tháng 10 lúc 7:16

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

20oC = 68oF, 27oC = 80,6oF, 42oC = 107,6oF

59oF = 15oC, 77oF = 25oC, 49oF = 85/9oC

o là độ( ko biết viết)

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
12 tháng 10 lúc 8:27

Fahrenheit là mmột thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

Bình luận (0)
lê minh
12 tháng 10 lúc 8:30

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà  nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

Bình luận (0)
lê minh
12 tháng 10 lúc 8:31

20oC=68oF20oC=68oF27oC=80,6oF27oC=80,6oF42oC=107,6oF42oC=107,6oF

59oF=15oC59oF=15oC77oF=25oC77oF=25oC49oF=859oC

 

Bình luận (0)
Gia Hưng Lớp 7/2
12 tháng 10 lúc 9:14

undefinedchỉ giúp với mình ko bt

Bình luận (1)
Mỹ Tâm
12 tháng 10 lúc 10:57

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà  nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

20oC=68oF20oC=68oF27oC=80,6oF27oC=80,6oF42oC=107,6oF42oC=107,6oF

59oF=15oC59oF=15oC77oF=25oC77oF=25oC49oF=859oC

Bình luận (0)
phạm hải nam
12 tháng 10 lúc 17:08

con c cô

 

Bình luận (0)
Lê Trí Dũng
13 tháng 10 lúc 6:55

Thang nhiệt độ Celsius là thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà  nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Thang nhiệt độ này lấy nhiệt độ đong băng của nước là 0oC và nhiệt độ sôi của nước là 100oC

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ F và điểm sôi là 212 

20oC=68oF20oC=68oF27oC=80,6oF27oC=80,6oF42oC=107,6oF42oC=107,6oF

59oF=15oC59oF=15oC77oF=25oC77oF=25oC49oF=859oC

Bình luận (0)
Nguyen Quyet Thang
13 tháng 10 lúc 16:56

có làm thì mới có ăn nhớ, không phải không làm được xong đi hỏi trên mạng đâu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN