Nguyễn Khánh

Hai rổ trứng có tất cả 50 quả . Nếu chuyển 5 quả từ rổ trứng thứ nhất sang rổ trứng thứ 2 thì số trứng trong rổ thứ nhất bằng 3/5 số trứng trong rổ thứ 2. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

TAO CHƠI FREE FIRE
3 tháng 2 lúc 20:25

THAM KHAO

Gọi ⇔x−5=37⋅(55−x)⇔�−5=37⋅(55−�)

⇔x+37x=1657+5⇔�+37�=1657+5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Quỳnh
Xem chi tiết
Quang
Xem chi tiết
Quang
Xem chi tiết
Hoàng Hà My
Xem chi tiết
Name
Xem chi tiết
Die Devil
Xem chi tiết
Châu Mỹ Thùy
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Nhân
Xem chi tiết
Thám tử trung học Kudo S...
Xem chi tiết