Hoàn Hà

Hai máy bơm cùng chảy một bể không có nước sau 12 giờ thế đầy bể. Nhưng sau khi cùng chảy được 4 giờ thì lấy thứ hai bị hỏng nên máy thứ nhất phải chảy một mình 10 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi mấy thứ nhất chảy một mình bao lâu đầy bể

Gọi thời gian máy 1 và máy 2 chảy một mình đầy bể lần lượt là x,y

Theo đề, ta có: 1/x+1/y=1/12 và 4/x+14/y=1

=>x=60 và y=15

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Thanh Hoa
Xem chi tiết
Huy Hoàng
Xem chi tiết
Trang Nguyễn Thị Thu
Xem chi tiết
Mobile Sơn
Xem chi tiết
Thùy Linhh
Xem chi tiết
Phuc vu bao
Xem chi tiết
Võ Hà Thu
Xem chi tiết
đức đào
Xem chi tiết
Trần Thị Hà
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)