THẢO TRẦN

Giúp..

Kiều Vũ Linh
4 tháng 11 lúc 20:28
a) x + 37 = 50x = 50 - 37x = 13b) 2.x - 3 = 112.x = 11 + 32.x = 14x = 14 : 2x = 7c) (2 + x) : 5 = 62 + x = 6 . 52 + x = 30x = 30 - 2x = 28d) 2 + x : 5 = 6x : 5 = 6 - 2x : 5 = 4x = 4 . 5x = 20e) 58 + 7x = 1007x = 100 - 587x = 42x = 42 : 7x = 6f) (x - 12) : 12 = 12x - 12 = 12 . 12x - 12 = 144x = 144 + 12x = 156g) x - 56 : 4 = 16x - 14 = 16x = 16 + 14x = 30h) 101 + (36 - 4x) = 10536 - 4x = 105 - 10136 - 4x = 44x = 36 - 44x = 32x = 32 : 4x = 8i) 2(x - 51) = 2.2³ + 202(x - 51) = 2.8 + 202(x - 51) = 1...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Duy Khanh 13.Hoàng
Xem chi tiết
Vũ Mai Loan
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn acc 2
Xem chi tiết
quan nguyen hoang
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Bảo
Xem chi tiết
Hồ Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh
Xem chi tiết
✰๖ۣۜSαƙĭ✰
Xem chi tiết