Phạm Duy Lộc

Giúp mình với các bạn mình ko dịch đc

loading...

subjects
11 tháng 6 lúc 16:07

an có số bi bằng 5/4 số bia của hà, số bia của hà bằng 2/3 số bi của hào, và 1/2 số bị cuả hào là 12 bi.

a) tính số bi của an, hà, hào (1,5đ)

b) tính tỉ số phần trăm số bi của hào so với số bi của ba bạn an, hào, hà

dịch đại như thế này ko biết đúng ko nữa 🤔

Bình luận (0)
Đào Tùng Dương
11 tháng 6 lúc 21:29

Số bi của Hào:

\(12:\dfrac{1}{2}=24\left(viên\right)\)

Số bi của Hà:

\(\dfrac{2}{3}.24=16\left(viên\right)\)

Số bi của An :

\(\dfrac{5}{4}.16=20\left(viên\right)\)

Tỉ số phần trăm số bi của Hào so với cả 3 bạn:

\(24:\left(24+16+20\right)=\dfrac{2}{5}\)

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn linh chi
Xem chi tiết
Trịnh Tuấn Dũng
Xem chi tiết
Nhữ Đăng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Kazu
Xem chi tiết
Anh Nguyễn Lê Quan
Xem chi tiết
Amanda Elizabeth
Xem chi tiết
My baby
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương
Xem chi tiết
Lê Tú Thanh
Xem chi tiết
trạng nguyên
Xem chi tiết