Phan hoàng sang

giúp mình giải câu này nha 3/4-(2/3+3/4)+2/3+2022/2023

BNg Baoo Trann
15 tháng 3 lúc 19:56

`3/4-(2/3+3/4)+2/3+2022/2023`

`=3/4 - 2/3 - 3/4 +2/3 +2022/2023`

`= (3/4 -3/4 ) + (-2/3 +2/3) +2022/2023`

`= 0+0+2022/2023`

`=2022/2023`

Bình luận (2)
Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 20:03

\(\dfrac{3}{4}-\left(\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}\right)+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2022}{2023}\)

\(=\dfrac{3}{4}-\left(\dfrac{8}{12}+\dfrac{9}{12}\right)+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2022}{2023}\)

\(=\dfrac{3}{4}-\dfrac{17}{12}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{2022}{2023}\)

\(=\dfrac{9}{12}-\dfrac{17}{12}+\dfrac{8}{12}+\dfrac{2022}{2023}\)

\(=\dfrac{9-17+8}{12}+\dfrac{2022}{2023}=\dfrac{0}{12}+\dfrac{2022}{2023}=0+\dfrac{2022}{2023}\)

\(=\dfrac{2022}{2023}\)

#YTVA

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Hà My
Xem chi tiết
minh ok
Xem chi tiết
Chi Ngọc
Xem chi tiết
*•.¸♡Bค๔✿B๏ץ ♡¸.•*
Xem chi tiết
Pianist Trần Quang Minh
Xem chi tiết
Vũ Thành Hưng
Xem chi tiết
trịnh anh quân
Xem chi tiết
Trần Ngọc Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Đông Nhi
Xem chi tiết