2k12 min

Giúp giải đề với ặ

Nguyễn Ngọc Diệp
4 tháng 11 lúc 19:35

Hình vuông BIGC dài là : 

   12 x 12 = 144 ( dm2 )

Hình chữ nhật ABCD là :

   36 x 12 = 432 ( dm2 )

Chu vi hình AIGD là :

  144 + 432 = 576 ( dm )

                     Đ/S : 576 dm

Bình luận (2)
Van Toan
4 tháng 11 lúc 19:36

Chu vi hình chữ nhật AIGD là:

\(\left[\left(36+12\right)\times2\right]+\left(12\times4\right)=144\left(dm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật AIGD là:

\(36\times12+12\times12=576\left(dm^2\right)\)

Đáp số:Chu vi:144dm

             Diện tích:576dm2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
me5tui
Xem chi tiết
Son Dinh
Xem chi tiết
HẠMINHTRANG
Xem chi tiết
Lê Thảo Giang
Xem chi tiết
Phương Nhi
Xem chi tiết
Phan Thị Khánh Ly
Xem chi tiết
minecraft
Xem chi tiết
siêu đanh đá
Xem chi tiết
HẠMINHTRANG
Xem chi tiết
nguyễn vũ nguyệt ánh
Xem chi tiết