Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 619
Điểm GP 6
Điểm SP 267

Người theo dõi (33)

hiền>_
Anna
Nghĩa Lê
Mr 9323
tobe

Đang theo dõi (11)

Lê Nhật Ninh
#Blue Sky
Anh Thư Bùi
Đỗ Thanh Hải