bình

Giúp e với ạ!

Cho nguyên tử nguyên tố x có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt điện gấp 1,8889 lần số hạt không mang điện, X là nguyên tố hóa học nào?
 

Trầm Huỳnh
5 tháng 11 lúc 2:57

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thúy Vy
Xem chi tiết
Đan Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Trúc Vy
Xem chi tiết
Anz2206
Xem chi tiết
Mai Nguyễn Thị Lan
Xem chi tiết
hmone
Xem chi tiết
PyyHọcZốt
Xem chi tiết
Chúc Nguyễn
Xem chi tiết
VƯƠNG ĐÔNG
Xem chi tiết
quang hưng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)