Pham Trong Bach

Giao điểm của parabol y   =   x 2   +   4 x   -   6 và đường thẳng y = 2x + 2 là:

    A. (2; 6) và (3; 8)          B. (-4; -6) và (1; -1)

    C. (1; -1) và (2; 6)          D. (-4; -6) và (2; 6)

Cao Minh Tâm
11 tháng 6 2018 lúc 13:19

Hướng dẫn. Hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng đã cho là nghiệm của phương trình: x 2   +   4 x   –   6   =   2 x   +   2  

⇔   x 1   =   - 4 ;   x 2   =   2

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Ngọc Ly
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Huy Hoàng Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Quốc Thắng
Xem chi tiết
Ha Hoang
Xem chi tiết