123 nhan

Giải phương trình sau:

\(\left(x-5\right)^2+3\left(x-5\right)=0\)

Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 22:07

`(x-5)^2 +3(x-5)=0`

`<=>(x-5)(x-5+3)=0`

`<=>(x-5)(x-2)=0`

\(< =>\left[{}\begin{matrix}x-5=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\\ < =>\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thien su
Xem chi tiết
tl:)
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
Xem chi tiết
Lê Xuân Lâm
Xem chi tiết
8/5_06 Trương Võ Đức Duy
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
Eira
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Trường
Xem chi tiết
thùy linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)