Nguyễn thị lan phương

Giải nhanh giúp tui vs , tui đag cần gấploading...

a: \(\widehat{xOz}=\widehat{xOy}+\widehat{zOy}=75^0+52^0=127^0\)

b: Kẻ Om là tia đối của tia Oz

=>\(\widehat{yOz};\widehat{yOm}\) là hai góc kề bù

=>\(\widehat{yOz}+\widehat{yOm}=180^0\)

=>\(\widehat{yOm}+75^0=180^0\)

=>\(\widehat{yOm}=180^0-75^0=105^0\)

c: Góc kề bù với góc xOz là góc xOm

=>\(\widehat{xOm}+\widehat{xOz}=180^0\)

=>\(\widehat{xOm}+127^0=180^0\)

=>\(\widehat{xOm}=180^0-127^0=53^0\)

d: Các góc kề của góc xOy là \(\widehat{xOm};\widehat{yOz}\)

loading...

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
kiuoilakiu
Xem chi tiết
❊ Linh ♁ Cute ღ
Xem chi tiết
Thiên Vũ Hàn
Xem chi tiết
Thiên Vũ Hàn
Xem chi tiết
Võ Lan Thảo
Xem chi tiết
Thiên Vũ Hàn
Xem chi tiết
Thiên Vũ Hàn
Xem chi tiết
Như Nguyễn
Xem chi tiết
kkkkk
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết