Hương Lê

Giải giúp mình câu này với ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 2023 lúc 22:28

\(x^2-4x+1=0\)

\(\text{Δ}=\left(-4\right)^2-4\cdot1\cdot1=16-4=12>0\)

=>Phương trình có hai nghiệm phân biệt

\(x_1+x_2=-\left(-4\right)=4;x_1\cdot x_2=1\)

\(S=x_1^2\left(x_1-x_2\right)+x_2^2\left(x_2-x_1\right)\)

\(=x_1^2\left(x_1-x_2\right)-x_2^2\left(x_1-x_2\right)\)

\(=\left(x_1-x_2\right)\left(x_1^2-x_2^2\right)\)

\(=\left(x_1+x_2\right)\left(x_1-x_2\right)^2\)

\(=\left(x_1+x_2\right)\left[\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2\right]\)

\(=4\cdot\left[4^2-4\cdot1\right]\)

\(=4\cdot\left(16-4\right)=4\cdot12=48\)

Bình luận (0)
Hương Lê
22 tháng 11 2023 lúc 20:50

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê hồng thanh hường
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Ngân Nguyễn
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết
Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Như Ý
Xem chi tiết
huynh anh nhi
Xem chi tiết
Nguyen Thu Huyen
Xem chi tiết
Hương Lê
Xem chi tiết