Huy Nguyễn Quang

giải bài toán băng cách lập phương trình:

một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 14m và diện tích bằng 95 m2 tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn đó

 

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 23:15

Gọi chiều rộng khu vườn là x (m) với x>0

Do chiều dài lớn hơn chiều rộng 14m nên chiều dài khu vườn là: \(x+14\) (m)

Diện tích khu vườn là: \(x\left(x+14\right)\) (\(m^2\))

Do diện tích khu vườn bằng 95 \(m^2\) nên ta có pt:

\(x\left(x+14\right)=95\)

\(\Leftrightarrow x^2+14x-95=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-19\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy khu vườn rộng 5m, dài \(5+14=19\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vương phùng
Xem chi tiết
Hà My Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Tú
Xem chi tiết
tran duy anh
Xem chi tiết
lê thùy linh
Xem chi tiết
Trần Hữu Phước
Xem chi tiết
Hoàng Thu Hằng
Xem chi tiết
Trần Văn Tâm
Xem chi tiết
26 - 8A12 - Phan Hoàng A...
Xem chi tiết
Vy Trần
Xem chi tiết