nood

Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Cả hai thùng chứa 480 lít dầu. Nếu chuyển 40 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lượng dầu trong mỗi thùng bằng nhau. Tính lượng dầu ban đầu của mỗi thùng 

Bacon Family
15 tháng 3 lúc 21:14

Gọi số lít dầu của thùng thứ nhất là x (lít)

Điều kiện: x > 0

=> Số lít dầu ở thùng thứ hai là x - 40 - 40 = x - 80 (lít)

Do cả hai thùng có `480` lít dầu, ta có phương trình:

`x + (x-80) = 480`

`<=> 2x -80 = 480`

`<=> 2x = 560`

`<=> x = 280 (T`/`m)`

Vậy thùng dầu thứ nhất chứa `280` lít dầu

=> Thùng dầu thứ 2 chưa `280 - 80 = 200` lít dầu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần thị khánh linh
Xem chi tiết
Hồ Thu Phương
Xem chi tiết
Good Boy
Xem chi tiết
Nhung Trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khang
Xem chi tiết
Louis JV
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Uyên
Xem chi tiết
Thùy Hương Arica
Xem chi tiết
Vũ Thị Mỹ Duyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)