Pose Black

Ex1. Choose the correct answer

1, Can you turn on....fans, please?

A - a         B - none           C- an              D - the

Nhật Tân Trịnh
4 tháng 11 lúc 19:37

d

 

Bình luận (0)

D. the

Bình luận (0)
Phương Uyên
4 tháng 11 lúc 21:36

D.The

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
T.Nhi
Xem chi tiết
Hoài anh Pham
Xem chi tiết
Trần gia linh
Xem chi tiết
•Blue_sky•
Xem chi tiết
jenny
Xem chi tiết
lê nguyễn quỳnh chi
Xem chi tiết
Hoang NGo
Xem chi tiết
mk là .....
Xem chi tiết
lê nguyễn quỳnh chi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)